Doorschuifstellingen en pushbackrekken

Doorschuifstellingen


hoge oppervlaktebenutting

optimale opvulling

niet afhankelijk van in- en uitladen; vooraan aanvullen, achteraan uitnemen

goederen drukken elkaar door hun eigen gewicht naar de uitnamepositie

de ideale stelling voor orderverzamelingDe doorschuifstelling is één van de meest compacte methoden voor de opslag en orderverzameling volgens het first-in-first-out-principe.

doorloopstelling  
doorloopstelling  
doorloopstelling  
doorloopstelling  
doorloopstelling  
doorloopstelling  

Pushbackrekken

Trolleysystemen


LIFO principe (last in – first out)

Optimale ruimtebenutting

Opslag volgens type

Opslag tot vier palletten in de diepte


Het pushback magazijn biedt volgens het Last-in-First-out-principe een plaatsbesparende opslagmogelijkheid. Het ideale toepassingsbereik voor producten met opslag zuiver volgens artikel – productiegewijs.

Bij het pushback trolleysysteem worden de palletten aan één en dezelfde zijde na elkaar op een railsysteem in de kanaaltunnel ingebracht en hier ook weer uitgenomen: tot 6 palletten diep zijn mogelijk.

Voordeel tegenover pushback inschuifrekken met conventionele rolbanen voor zware belasting: bij de opslaghandeling wordt de bovenste beladen trolley met de volgende te stapelen pallet naar achter geschoven. Deze pallet wordt dan op de volgende vrije trolley geplaatst. Een direct contact met de goederen wordt aldus vermeden.

doorloopstelling  
doorloopstelling  
doorloopstelling  

Inschuifrekken

Rolbaansystemen

Bij pushbackrekken met rolbaansysteem ligt het voordeel in de hoeveelheid goederen, die in de diepte kunnen opgeslagen worden: tot 10 palletten na elkaar. De bouwhoogte is in vergelijking met het pushback trolleysysteem geringer. Nadeel is echter de hoge schuifkrachten, die nodig zijn, om de palletten te bewegen. Eerder ongeschikt voor gevoelige goederen.

doorloopstelling  
palletstelling  
doorloopstelling  
doorloopstelling