Privacyverklaring

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Google Analytics maakt gebruik van "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van de gebruiker van de website door u mogelijk maakt. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres van Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen gaat het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS en wordt daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en het verstrekken van andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Dit wordt uitgevoerd als onderdeel van Google Analytics die uw IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
v U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat u eventueel niet alle functies en mogelijkheden van de website volledig kan benutten. U kunt voorkomen dat de gegevens die door het cookie gegenereerde worden over uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google wordt gezonden en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de volgende link de browser plug-in te installeren:U kunt opname door Google Analitics verhinderen als u op de volgende link klikt. Er wordt hierdoor een OPt-Out-Cookie geplaatst die bij toekomstige bezoeken aan deze website de opname van uw gegevens verhindert.


Verder erkent u dat eventuele andere overeenkomsten tussen u en één van de bedrijven van OHRA Regalanlagen GmbH worden vervangen met betrekking tot dit onderwerp. Indien u niet, zonder beperking of voorbehoud, instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en deze niet aanvaardt, is het u niet toegestaan om toegang te verkrijgen tot deze site en hier gebruik van te maken, en verzoeken wij u vriendelijk om de site onmiddellijk te verlaten.

Nutzung der SalesViewer®-Technologie

Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der CONCEPTPARTNER® GmbH Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.

Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu werden sog. Trackingscripte eingesetzt, die zur Erhebung unternehmensbezogener Daten dienen. Die mit dieser Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden, indem Sie bitte nachfolgende Link besuchen, um die Erfassung durch SalesViewer® innerhalb dieser Webseite zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie für diese Webseite auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.