Naar hoofdinhoud springen

Zwaar verrijdbare stellingen OHRA racking – movable on beds

Zwaar verrijdbare stellingen

In de industriële sector zijn dynamische of verrijdbare opslagsystemen moderne oplossingen voor een compacte opslag. Stellingsystemen worden op verrijdbare onderstellen gemonteerd, welke tegen elkaar aan geschoven kunnen worden door een combinatie van rails en wielen. Voor de in- en uitslag wordt het benodigde gangpad geopend door een elektronische besturingskast. Het resultaat is een aanzienlijke afname van het aantal gangpaden en een toename van de opslagcapaciteit tot 100% ten aanzien van de stationaire opstelling.

 • Compacte opslag op een klein vloeroppervlak
 • Modern opslagsysteem, geschikt voor een groot aantal toepassingen
 • Hoge kostenefficiency en opslagcapaciteit dankzij optimaal gebruik van de ruimte
 • Energiezuinig systeem, dat garant staat voor een stille en duurzame werking
 • Afname aantal gangpaden en gelijktijdig toename van de beschikbare opslagcapaciteit

 Offerteaanvraag  Download brochure

Videos


Draagarmstellingen op verrijdbare wagens

Draagarmstellingen op verrijdbare wagens maken de meest efficiënte ruimtebenutting van uw magazijn mogelijk. Al naargelang de gekozen uitvoering kan de opslagcapaciteit tot 100% verhoogd worden. Verrijdbare-installaties zijn ideaal voor omvangrijke opslaggoederen met geringe toegang. De rekken worden hiervoor op verrijdbare wagens gemonteerd, die tot 70 meter lang uitgevoerd kunnen worden. Deze kunnen manueel of via afstandsbediening uit elkaar rijden zodat de gewenste gang geopend wordt.

OHRA rekken – beweegbaar op verrijdbare wagens

De verrijdbare wagens voor de beweegbare rekken lopen op rails die voordien in de halvloer geplaatst werden. Ook een montage van rails en verrijdbare wagens op een later tijdstip voor uw bestaande OHRA draagarmstellingen in voorhanden zijnde opslagruimten is mogelijk. ‘s Avonds worden de rekken op de verrijdbare wagens in een nachtpositie geplaatst, die de ongewenste toegang met heftrucks onmogelijk maakt. De betrouwbare veiligheid en de bewaarde standaarden verkrijgt u eveneens bij de rekken met verrijdbare-installatie met de overeenkomstige betekenis. De OHRA draagarmstellingen op verrijdbare wagens stemmen overeen met de voorschriften volgens de richtlijn BGR 234 van de beroepsvereniging en de CE normen.

OHRA rekken op verrijdbarewagens – Uw voordelen

 • Tot 100% opslagcapaciteitsuitbreiding
 • Besturing via afstandsbediening
 • Montage op een later tijdstip van rails in voorhanden zijnde gebouwen mogelijk
 • Veiligheid volgens de BGR 234 en CE

 Offerteaanvraag

Kragarmregale auf Verfahrwagen, Skizze 3-D
Kragarmregale auf Verfahrwagen
Kragarmregale auf verfahrwagen
Kragarmregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen
Palettenregale auf Verfahrwagen

Palletstellingen op verrijdbare wagens

Verrijdbare palletstellingen zijn dynamische rekkeninstallaties en zijn geschikt voor gepalletiseerde goederen, die op een gering grondvlak compact opgeslagen dienen te worden. Bij dit opslagsysteem worden de robuuste palletstellingen op stabiele verrijdbare wagens gemonteerd. De complete stellingrij wordt door middel van elektronische of manuele besturing als één enkel stellingeenheid voortbewogen. De verrijdbare wagens lopen op rails, die zowel bij nieuwbouw alsook in bestaande vloeren gemonteerd kunnen worden. Daardoor is voor elk stellingenblok van de palletstelling slechts één bedieningsgang noodzakelijk. Dat leidt tot een hoge ruimtebenuttingsgraad, omdat steeds slechts de gang geopend is, waaruit de goederen opgeslagen of uitgehaald worden.

OHRA stelling - optimale ruimtebenutting door verrijdbare wagens

De verrijdbare stellingen bewegen geluidsarm en rijden ononderbroken naar elkaar. Buiten de werktijden kan de rekkeninstallatie op „Nachtpositie“ geschakeld worden. Dan worden de afzonderlijke stellingrijen van de palletstelling in gelijkmatige afstanden slechts zo ver geopend, dat geen afzonderlijke stellinggang bereden kan worden. Zo bieden de beweegbare stellingen ook een veilige bescherming tegen diefstal.

OHRA palletstellingen op verrijdbare wagens - Uw voordelen

 • Zeer compact systeem voor de opslag van grote hoeveelheden op gering grondoppervlak
 • Zeer goede ruimtebenutting
 • Verhoogde magazijncapaciteit
 • Bescherming van waardevolle goederen tegen diefstal door „Nachtpositie“ van de rekkenblokken
 • Korte arbeidswegen

 Offerteaanvraag

Functies en opties

Voor de uitgebreide configuratie van uw OHRA opslagsysteem zijn verschillende functies beschikbaar, zowel standaard als optioneel - zoals

 • WMS-verbinding

 • Lichtstralen ter voorkoming van personenverkeer of meerdere vorkheftrucks in één gangpad

 • Inductieve of optische eindschakelaars

 • Optische voetschakelaars om het gevaar van verbrijzeling te voorkomen

 • Gangverlichting met of zonder heftruck teller functie

 • Siemens S7 besturingskast

 • Nachtstand om diefstal te voorkomen

 • Afstandsbediening

Referentieprojecten voor zwaar verrijdbare stellingen

Ronge Profil
RBB Aluminium
Ronge Profil

Ronge Profil

In de nieuwe productielocatie van Ronge Profil GmbH in Alfeld an der Leine, wordt de 300 tot 400 ton plaatmetaal die nodig is voor de productie van metalen gevelelementen opgeslagen in draagrekken van OHRA. 

Naar succesverhalen

RBB Aluminium

RBB Aluminium

RBB Aluminium AG heeft op zijn hoofdlocatie in Wallscheid in de Eifel een extra magazijn gebouwd, waar tot 6 meter lange aluminium profielen worden opgeslagen. 

Naar succesverhalen