Naar hoofdinhoud springen

Service en advies

Service

Volgende prestaties bieden wij uit één hand aan: Advies, planning, opmaak, montage en After-Sales service. Voor een maximale klantennabijheid beschikt OHRA over 14 eigen verkoopbureaus in Europa alsook over een ruim net aan competente vakkundige adviseurs, techniekers en monteurs. Na realisatie van uw project controleren wij regelmatig uw tevredenheid in onze klantenmonitor. De directe link naar onze klanten en uw feedback is onze drijfveer de product- en servicekwaliteit steeds te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Uw voordeel:

 • Directe verkoop
 • Nationaal & internationaal
 • Made in Germany
 • Alles uit één hand
 • Sedert meer dan 40 jaar op de markt

Rekkentest, rekkeninspectie volgens EN 15635

Jaarlijkse inspectieplicht voor opslaginrichtingen

(Vaste rekkensystemen uit staal - Gebruik en onderhoud van opslaginrichtingen)

Opslaginrichtingen en rekkensystemen gelden als arbeidsmiddelen. De exploitant is verplicht er zorg voor te dragen dat de arbeidsmiddelen in correcte toestand ter beschikking staan aan de medewerkers.

Door de EN 15635:2008 is de exploitant nu verplicht de opslaginrichtingen regelmatig resp. op een genoemd tijdsbestek zelf te controleren. Bijkomend verlangen de voorschriften van de EN 15635 een jaarlijkse inspectie van uw rekkeninrichtingen door een zogenaamde bevoegde persoon resp. een gekwalificeerde rekkeninspecteur.
Door effectieve voorzorgsmaatregelen kan schade aan de opslaginrichtingen, ernstige ongevallen en hoge herstellingskosten reeds vooraf vermeden worden. Een voortijdig herkennen van schade vermijdt het verlies van veiligheidstechnische aspecten.
Wij bieden u aan, uw OHRA-rekkensystemen voor u te controleren. Onze service-aanbieding houdt de visuele controle volgens EN 15635 van draagarm-, pallet- en verticale-opslag rekken in, alsook de controle van rekkenhallen en opslagplatformen of andere rekkensystemen, die door OHRA geleverd werden. Daarbij kan deze visuele controle van uw installatie in de meeste gevallen gebeuren tijdens de bedrijfswerkzaamheden.

Onze veiligheids-check omvat:

 • Rekkencontrole volgens de Europese norm 15635 alsook OHRA-werknormen
 • Controle door opgeleide rekkeninspecteurs
 • afsluitend controleprotocol en keuringssticker

Wij bieden u de rekkeninspectie aan tegen vaste prijzen.

Aanvraagformulier voor een rekkeninspectie

Vraag de rekkeninspectie heel eenvoudig aan via ons aanvraagformulier.
Wij maken u dan op korte termijn een aanbieding.


Montage

Vast bestanddeel van ons prestatiespectrum voor rekken en opslagtechniek zijn onze montageteams. De montagemedewerkers en door ons gecertificeerde onderaannemers werken professioneel, worden doorlopend geschoold, kennen onze materialen, beheersen de juiste technieken, beschikken over speciale werktuigen en nemen montagehulpmiddelen mee wanneer bv. de vloeroneffenheden groter zijn dan aangegeven. Het resultaat van deze vaardigheden is steeds een snelle, zuivere montage, die vanuit economische zichtpunten met eigen personeel niet uit te voeren is.

Prestaties van onze montageteams:

 • Professionele montage
 • Montage, ombouw en uitbreiding
 • Zuivere, snelle en economische uitvoering
 • Zuivere overgave

Vakkundig advies

Steeds weer bevestigen ons klanten, dat onze verkoop een wezenlijk concurrentievoordeel is voor OHRA. Het advies door onze buitendienstmedewerkers, het weten over verschillende opslaggoederen en de daarmee verbonden vereisten voor de rekken- en transporttechniek alsook de kennis over de gebruikte heftruck-, transport- en commissioneringstechniek zijn in talloze gevallen doorslaggevend voor het verkrijgen van een opdracht.
OHRA legt bijkomende waarde op regelmatige scholingen en verdere opleiding. Meermaals per jaar komen onze buitendienstmedewerkers alsook alle binnendienst- en projectverantwoordelijken op productscholingen en ervaringsuitwisselingen samen, vernieuwingen en speciale oplossingen worden voorgesteld.

 

 • Professioneel vakkundig advies
 • Ervaringsuitwisseling
 • Verdere opleiding