Naar hoofdinhoud springen

Desbox

Galerij

OHRA-STELLINGSYSTEMEN VOOR VOERTUIGOPSLAG OP 5 NIVEAUS

OHRA maakt hoofdzakelijk stellingsystemen voor voertuigopslag met 3 of 4 opslagniveaus, maar kortgeleden is in Spanje het eerste opslagsysteem met 5 opslagniveaus gerealiseerd.

De ontwikkelingen bij het hergebruik van sloopvoertuigen zijn de laatste jaren steeds verder gegaan. Een nieuwe stap daarbij is dat elk voertuig in het terugwinningsproces als een individueel en uniek element wordt gezien. Er wordt niet meer gezocht naar een voertuigmodel uit ongeveer een bepaald bouwjaar, er wordt een bepaald voertuig gezocht waarvan men weet dat het is opgeslagen en dat het exact voldoet aan de vraag van de interne en externe klant.

Tegenwoordig bevinden alle voertuigen zich op een plek die exact is te bepalen en die snel en eenvoudig toegankelijk is. Met het stellingsysteem en een door de verwerker opgesteld protocol kan het hergebruikproces optimaal worden uitgevoerd. Zo is altijd alle informatie beschikbaar waarmee de wensen van de klant kunnen worden vervuld.

Met dezelfde selectiecriteria als bij de koop van een nieuwe auto of een reserveonderdeel bij de garage wordt precies het onderdeel gevonden dat nodig is. Nu kan men de klant in toegelaten verwerkingsinstallaties de onderdelen op voorraad aanbieden die het beste passen bij de eisen. De nog vaak voorkomende situatie dat het geschikte onderdeel niet toegankelijk is achter andere voertuigen in het magazijn en de klant zich tevreden moet stellen met een ander onderdeel dat toevallig wel onder handbereik ligt, moet tot het verleden behoren.

In veel landen is men jaren geleden al begonnen om stellingsystemen voor voertuigen te gebruiken die door gespecialiseerde fabrikanten worden gemaakt en voldoen aan de uitgebreide normen. Op een wettelijk voorgeschreven typeplaatje, dat door de fabrikant op de stelling wordt aangebracht, zijn de technische gegevens van de installatie en de gegevens van de fabrikant aangegeven. Deze gegevens zijn op elk moment in te zien door de verantwoordelijke autoriteiten of door verzekeringsmaatschappijen. De laatste hebben bovendien toegang tot de documentatie waarin het naleven van de normen wordt bevestigd en die de verwerkingsinstallatie krijgt van de fabrikant. Vooral bij opslag in de open lucht worden vaak stellingen gebruikt die niet statisch controleerbaar zijn omdat storm- en aardbevingsgebieden uit budgetoverwegingen worden veronachtzaamd.

Dankzij de uitrusting met stellingsystemen kunnen de voertuigen optimaal opgeslagen en gekenmerkt worden en is toegang tot alle voertuigen voortdurend mogelijk door gebruik van een eenvoudige registratiemethode. Bovendien kan het steeds terugkerende en kostenintensieve verplaatsen om toegang tot andere opgeslagen voertuigen te krijgen, worden gereduceerd. Dat heeft ook zijn invloed op de vaste kosten die een groot aandeel hebben in de efficiëntie en concurrentiekracht van de verwerkingsinstallatie.

Bij sommige verwerkingsinstallaties vindt men het tegenwoordig nog steeds vanzelfsprekend dat er compromissen moeten worden gesloten bij de aantallen of volledigheid van onderdelen die toch in perfecte toestand de installatie zijn binnengekomen. In de loop van de tijd raken de opgeslagen voertuigen beschadigd of gaan er onderdelen verloren zodat gebruik niet meer mogelijk is. Plaatwerk of andere toebehoren worden vaak door stoten of bekneld raken onbruikbaar.

Bij gebruik van een stellingsysteem wordt voor elk voertuig bij binnenkomst in de verwerkingsinstallatie een bepaalde plek aangewezen waar het voertuig dan blijft. Alle elementen blijven zo volledig behouden. Wanneer in de gegevensbank een deur voor model A is vermeld, is het ook zeker dat deze zich in onberispelijke staat bevindt wanneer hij nodig is. Het milieu is hier bij gebaat en de wettelijk voorgeschreven quota voor hergebruik van sloopvoertuigen kunnen worden gehaald. Bovendien zullen de economische resultaten voor de onderneming zeer positief zijn. Verliezen vanwege beschadigde of verloren gegane onderdelen hoeven niet meer te worden geaccepteerd.

De stellingsystemen van de nieuwste generatie van OHRA kunnen naar wens van de klant worden uitgerust met bewegende armen of draagarmen. Hierdoor hebben botsingen, die vroeger tot schade aan de installatie of de voertuigen leidden, tegenwoordig geen gevolgen meer. De robuuste constructie uit warmgewalste staalprofielen en voor buiten in thermisch verzinkte uitvoering garandeert een lange levensduur.

Deze stellingen voldoen aan de geldende Europese normen en zijn voortdurend statisch controleerbaar.

Met het oog op de preventie van arbeidsrisico's geldt niet de nog altijd verspreide praktijk waarbij voertuigen op elkaar worden gestapeld met alle risico's op om- en afvallen van dien. Dit risico kan door de realisatie van een stellingsysteem worden voorkomen. Op het oppervlak van één voertuig kunnen zo wel vijf (en soms nog meer) voertuigen worden opgeslagen.

Samenvattend zorgt de realisatie van een statisch controleerbaar stellingsysteem voor meer orde, netheid, veiligheid en rendement voor verwerkingsinstallaties. Dit zien ook de klanten, de autoriteiten, de verzekeringsmaatschappijen enz. wat ook weer een positieve uitwerking heeft op de wederzijdse verhoudingen.