Naar hoofdinhoud springen

Descamps, Marcq en Baroeul (F)

Galerij

De Descamps groep behoort tot de toonaangevende houtgroothandels in Frankrijk. Het familiebedrijf werd opgericht in 1920 en heeft 120 medewerkers in dienst in de vijf nevenvestigingen ten noorden van Parijs. Al in 2006 ontwierp, produceerde en monteerde OHRA voor Descamps een gesloten opslaghal voor de opslag van hout, spaanplaat, parket en houtbewerkingproducten.

Twee jaar later benaderde de klant OHRA met de wens aansluitend aan zijn hoofdopslag een overkapping te maken. Bedoelde overkapping moest ervoor dienen dat vrachtwagens onafhankelijk van het weer geladen en gelost konden worden, zonder dat waardevol materiaal, bijvoorbeeld door regen, zou worden beschadigd. Een bijkomend oogmerk betrof de arbeidsomstandigheden van de heftruckchauffeurs. Zij stonden tot dato bij het verzamelen van orders bloot aan alle weersomstandigheden en vooral het Noorden van Frankrijk staat bekend om haar ruige klimaat. Omdat het werk rond het verzamelen van orders meest ‘s nachts plaatsvindt, was de vroegere situatie met weinig licht nog amper uit te houden.

Voor de oplossing van deze opslagproblemen kon onze klant nu kiezen tussen de bouw van een conventionele hal of de bouw van een stellinghal door OHRA. Met het oog op de beschreven eisen heeft Descamps voor de oplossing van OHRA gekozen. Met deze variant kon niet alleen de overkapping worden gerealiseerd maar ook nog extra opslagcapaciteit worden gecreëerd. Door de toepassing van robuuste draagarmstellingen kon ook de buitenkant van de overdekte hal als opslag worden gebruikt voor producten waarvoor geen of maar weinig bescherming tegen weersinvloeden nodig is. Deze producten werden tot dan toe in een ander gebouw opgeslagen.

Om het bedrijfsterrein zo goed mogelijk te benutten, ontwierp OHRA een speciale constructie voor de klant die de grens van het terrein volgt. De breedte van de hal varieert van 17.600 mm tot 20.400 mm op het breedste punt. De dakliggers zijn in overeenkomst daarmee verschillend van lengte en hebben verschillende aansluitingen op het dak – al naar gelang de wens van de klant en de eisen van de constructieberekeningen.

De nieuwe hal kon met behulp van de eigen vakbekwame monteurs in zeer korte tijd worden geconstrueerd. Het bedrijf kon tijdens de montage bijna zonder beperkingen haar activiteiten blijven uitvoeren.

Onze klant Descamps is erg tevreden met het ontwerp, de uitvoering en de montage van de nieuwe overkapping. Dit sterkt zijn voornemen om de hal binnenkort met 15 meter te verlengen. Op deze wijze kan ook de architectuur geheel in stand blijven – een doordachte toegevoegde waarde voor de gehele onderneming.